Hội nghị Ban chỉ đạo an toàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022

12/08/2022

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo an toàn 6 tháng đầu năm 2022. Chủ tịch HĐTV Phạm Việt Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo an toàn của Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban An toàn - Chất lượng và An ninh, Thư ký Ban chỉ đạo An toàn trình bày trước Hội nghị báo cáo trung tâm, đánh giá công tác đảm bảo an toàn và quản lý an toàn của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm 2022, trong đó tập trung đánh giá những kết quả đạt được, bên cạnh đó là phân tích những tồn tại, hạn chế, các khiếm khuyết và đưa ra các phương án, giải pháp khắc phục.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo và các ý kiến phát biểu của các thành viên Ban chỉ đạo an toàn, Chủ tịch Hội đồng thành viên - Trưởng Ban chỉ đạo an toàn Đánh giá cao việc các cơ quan đơn vị trong toàn Tổng công ty đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo công tác điều hành bay an toàn - điều hòa - hiệu quả trong bối cảnh sản lượng điều hành bay, đặc biệt là sản lượng điều hành bay đi đến tăng đột biến trong các tháng cao điểm Tết và Hè. Đối với việc thực hiện Bộ chỉ số an toàn của Tổng công ty, cơ bản đáp ứng mức độ an toàn chấp nhận được - Alos. Bên cạnh đó, một số cơ sở điều hành bay của Tổng công ty vẫn để xảy ra một số sự cố/vụ việc với các nguyên nhân có tính chất lặp lại.

Các thành viên tham gia đã thảo luận, đánh giá chất lượng công tác an toàn, đặc biệt tập trung vào những mặt còn tồn tại và đưa ra biện pháp khắc phục cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác an toàn của Tổng công ty.
 
Kết luận cuộc họp, Trưởng ban Chỉ đạo Phạm Việt Dũng đánh giá cao ý kiến đóng góp tích cực, thẳng thắn của các cơ quan, đơn vị. Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các nhóm công tác an toàn của từng lĩnh vực (SAG) tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả; các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc các kết luận, cũng như văn bản chỉ thị của Cục HK, đánh giá khó khăn vướng mắc khi thực hiện các văn bản quy định của Cục HKVN, Bộ Quốc phòng để đề xuất phương án thực hiện. Trưởng ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường chấn chỉnh ý thức kỷ luật lao động, tổ chức thực hiện diễn tập ứng phó sự cố kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo cung ứng tốt dịch vụ điều hành bay an toàn - điều hòa - hiệu quả cho tất cả các hoạt động bay trong vùng trách nhiệm.

Trưởng Ban An toàn - Chất lượng và An ninh, Thư ký Ban chỉ đạo An toàn trình bày trước Hội nghị báo cáo trung tâm, đánh giá công tác đảm bảo an toàn và quản lý an toàn của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm 2022, trong đó tập trung đánh giá những kết quả đạt được, bên cạnh đó là phân tích những tồn tại, hạn chế, các khiếm khuyết và đưa ra các phương án, giải pháp khắc phục.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo và các ý kiến phát biểu của các thành viên Ban chỉ đạo an toàn, Chủ tịch Hội đồng thành viên - Trưởng Ban chỉ đạo an toàn Đánh giá cao việc các cơ quan đơn vị trong toàn Tổng công ty đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo công tác điều hành bay an toàn - điều hòa - hiệu quả trong bối cảnh sản lượng điều hành bay, đặc biệt là sản lượng điều hành bay đi đến tăng đột biến trong các tháng cao điểm Tết và Hè. Đối với việc thực hiện Bộ chỉ số an toàn của Tổng công ty, cơ bản đáp ứng mức độ an toàn chấp nhận được - Alos. Bên cạnh đó, một số cơ sở điều hành bay của Tổng công ty vẫn để xảy ra một số sự cố/vụ việc với các nguyên nhân có tính chất lặp lại.

Các thành viên tham gia đã thảo luận, đánh giá chất lượng công tác an toàn, đặc biệt tập trung vào những mặt còn tồn tại và đưa ra biện pháp khắc phục cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác an toàn của Tổng công ty.
 
Kết luận cuộc họp, Trưởng ban Chỉ đạo Phạm Việt Dũng đánh giá cao ý kiến đóng góp tích cực, thẳng thắn của các cơ quan, đơn vị. Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các nhóm công tác an toàn của từng lĩnh vực (SAG) tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả; các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc các kết luận, cũng như văn bản chỉ thị của Cục HK, đánh giá khó khăn vướng mắc khi thực hiện các văn bản quy định của Cục HKVN, Bộ Quốc phòng để đề xuất phương án thực hiện. Trưởng ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường chấn chỉnh ý thức kỷ luật lao động, tổ chức thực hiện diễn tập ứng phó sự cố kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo cung ứng tốt dịch vụ điều hành bay an toàn - điều hòa - hiệu quả cho tất cả các hoạt động bay trong vùng trách nhiệm.
 LỄ KỶ NIỆM 34 NĂM (14/3/1990 - 14/3/2024) THÀNH LẬP HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (10:22 18/03/2024)
 Báo cáo tổng kết tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Khoa Học và Công Nghệ Hàng Không Việt Nam (VAAST) (11:49 09/09/2022)
 Tiếp xã giao Phó Chủ tịch phụ trách Châu Á – Thái Bình Dương, IATA (11:44 12/08/2022)
 Tạp chí Bầu Trời Rộng Mở họp mặt 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (11:41 12/08/2022)
 Hội nghị Hiệp đồng không lưu giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Cục Hàng không Singapore (11:40 12/08/2022)