Thành tựu

Các hoạt động tư vấn

 • Tư vấn phản biện các dự án, chương trình, chiến lược, kế hoạch dài hạn về phát triển ngành GTVT VN nói chung và ngành HKVN nói riêng.
 • Tham gia xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho dự thảo Luật HKDDVN; Qui hoạch hệ thống CHK-SB Việt Nam đến năm 2010; xây dựng hệ thống các qui trình, qui phạm, qui chế, định mức kinh tế kỹ thuật về qui hoạch, thiết kế, thi công, bảo trì, sửa chữa, khai thác, quản lý và phát triển mạng CHK-SB VN.
 • Tham gia tư vấn phản biện các luật và hệ thống văn bản dưới luật theo yêu cầu của Tổng hội xây dựng VN, Liên hiệp các Hội KH & KT VN và các cơ quan quản lý vĩ mô của Nhà nước.
 • Trực tiếp tham gia phản biện các đề tài, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở các cơ sở góp phần thành công xây dựng các công trình thuộc nhiều hạng ngạch khác nhau.
 • Tư vấn cho các cơ quan, đơn vị trong việc hợp tác liên kết với các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Nghiên cứu khoa học

 • Chủ trì, tham gia đề xuất nhiều ý tưởng và định hướng cho công tác nghiên cứu khoa học trong ngành với qui mô cả nước về các lĩnh vực chuyên ngành: Quản lý Nhà nước, quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý hoạt động bay, cảng HK-SB, vận tải hàng không và các vấn đề khác liên quan.
 • Phản biện đề án quy hoạch mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc.
 • Chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, điều tra, khảo sát nhu cầu và tính khả thi của việc ứng dụng kỹ thuật Hàng không (máy bay nhỏ) phục vụ phát triển kinh tế xã hội kết hợp với an ninh quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận”.
 • Chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quy hoạch hệ thống sân bay cho công tác tìm kiếm cứu nạn ở Việt Nam”.
 • Chủ trì biên soạn một số tiêu chuẩn cơ sở đã được Cục HK ban hành như: Tiêu chuẩn sân bay Trực thăng dân dụng Việt Nam; Quy trình thiết kế mặt đường sân bay; Quy trình duy tu bảo dưỡng sân bay...
 • Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu do Bộ Tài nguyên môi trường giao: “Đánh giá tác động biến đổi của khí hậu đối với ngành giao thông vận tải và xây dựng các biện pháp thích ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu trong lĩnh vực giao thông vận tải của Việt nam trong khuôn khổ dự án “Việt nam chuẩn bị thông báo quốc gia lần thứ hai cho UNFCCC”.
 • Biên soạn chuyển đổi “Tiêu chuẩn sân bay dân dụng Việt Nam” thành tiêu chuẩn quốc gia (TCVN).
 • Nghiên cứu triển khai đề tài: “Nghiên cứu thiết kế và chế thử xuồng Thủy - khí động lực hoạt động ở vùng đầm lầy, nước nông”.

Đào tạo, thông tin và dịch vụ KHCN

 • Phối hợp với Đại học giao thông vận tải Hà Nội tổ chức các lớp đại học tại chức chuyên ngành đường ô tô và sân bay, kinh tế vận tải hàng không và lớp hoàn chỉnh kiến thức liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành đường ô tô và sân bay.
 • Phối hợp với Viện Khoa học và công nghệ Bộ Giao thông vận tải mở lớp đào tạo nhân viên thí nghiệm và kiểm định vật liệu và công trình giao thông tại Viện KH&CN ở thành phố HCM.
 • Ứng dụng SA4 thi công đường biên giới, Sản xuất phụ gia bê tông chất lượng cao, tư vấn giám sát thi công các công trình GTVT, HK

Hợp tác quốc tế, hội nghị, hội thảo khoa học

 • Tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế về khoa học công nghệ mới, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực... Các cuộc hội thảo với sự hợp tác của đại diện các nước như: Nga, Mỹ, Pháp, Úc, Trung Quốc, Đài Loan, Đức, Ấn độ...
 • Đã cung cấp nhiều thông tin phong phú, kịp thời, bổ ích về khoa học công nghệ mới và tăng cường hợp tác đầu tư, đào tạo, chuyển giao công nghệ, trao đổi giao lưu giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý trong lĩnh vực Hàng không của Việt Nam và quốc tế.