Cơ cấu tổ chức

Hội KH&CN HKVN với 52 Hội viên tập thể và hơn 450 hội viên cá nhân là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý nhiều năm kinh nghiệm đã và đang công tác trong ngành Hàng không ở trong và ngoài nước. Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam (VAAST) có cơ cấu tổ chức như sau:

+ BCH Hội khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 74 Uỷ viên (Xem danh sách bên dưới);

+ Chủ tịch Hội: TS. Trần Quang Châu;

+ Ban Thường trực Hội gồm 07 đ/c: • Chủ tịch: TS. Trần Quang Châu • Phó chủ tịch: GS-TSKH Đỗ Nguyên Khoát • Phó chủ tịch: Thiếu tướng KS. Bùi Quang Vinh • Phó chủ tịch: PGS. TS. Nguyễn Duy Đồng • Phó chủ tịch: GS. TS. Phạm Huy Khang • Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký: ThS. Trần Tuấn Linh.

+ Ban Thường vụ gồm 23 Ủy viên;

+ Ban Kiểm tra gồm 03 đ/c do TS. Bùi Văn Võ - PCT làm Trưởng ban, KS. Nguyễn Lương Bang, ThS. Nguyễn Thị Vững - thành viên.

+ Hội đồng Khoa học và công nghệ do GS. TSKH. Đỗ Nguyên Khoát làm Chủ tịch.

+ Cơ cấu tổ chức của Hội gồm Văn phòng Hội và 9 Ban chuyên môn gồm: • Ban Cảng Hàng không - Sân bay • Ban Quản lý bay • Ban Y tế và Môi trường • Ban Khoa học và kỹ thuật hàng không • Ban Công nghệ thông tin • Ban Kinh tế • Ban Đào tạo • Ban Tiêu chuẩn và cấp chứng chỉ • Ban Truyền thông.

+ 2 đơn vị trực thuộc Hội gồm: • Viện Khoa học Công nghệ Hàng không Việt Nam (AviaSTI) • Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ Công trình Hàng không (ABCC).

CHỨC NĂNG

• Tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước, dự án đầu tư có liên quan đến lĩnh vực hàng không.

• Tổ chức các hoạt động nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công nghệ, đào tạo, cung cấp thông tin. Tham gia xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ hàng không.

• Tham gia ý kiến với các cơ quan quản lý Nhà nước và Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, chế độ, chuẩn mực, nghiên cứu xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm trong các lĩnh vực Hàng không Việt Nam.

• Ký kết hợp đồng, tổ chức, thực hiện các hoạt động tư vấn phản biện, nghiên cứu khoa học, đào tạo, cung cấp dịch vụ kỹ thuật hàng không cho các tổ chức, cá nhân.

• Chủ trì, tham gia xây dựng các chương trình, dự án nghiên cứu và sản xuất, thử nghiệm chuyên ngành, để kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước những giải pháp nhằm phát triển sự nghiệp hàng không.

• Xuất bản tạp chí của Hội, sách, tài liệu chuyên môn để huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin, trau dồi đạo đức nghề nghiệp.

• Được gia nhập làm thành viên của tổ chức tương ứng trong khu vực và thế giới theo quy định của pháp luật.

 

DANH SÁCH BCH HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

(Nhiệm kỳ VI: 2021-2025)

(Sắp xếp tên theo vần ABC)