Về chúng tôi

Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam - tên tiếng Anh là: Vietnam Association on Aviation Science and Technology – viết tắt là VAAST có điều lệ được Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1100/ 2011/QĐ-BNV ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực Hàng không ở Việt Nam.

Tiền thân của Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam (VAAST) là Hội Khoa học kỹ thuật Xây dựng công trình Hàng không - VACA được thành lập ngày 14 tháng 3 năm 1990 theo quyết định số 34/BCH của TW Hội Xây dựng Việt Nam. Năm 2004 Hội được bổ sung chức năng và đổi tên là Hội Khoa học kỹ thuật Công trình Hàng không Việt Nam, tên tiếng Anh: Vietnam Association on Aviation Science and Technology là một hội của các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, lập quy hoạch, khảo sát, thiết kế và xây dựng các Công trình Hàng không ở Việt Nam và các chuyên ngành khác trong lĩnh vực đảm bảo và khai thác Hàng không.

Với bề dày truyền thống hơn 30 năm, hiện nay Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam (VAAST) là hội viên tập thể thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, là hội viên chuyên ngành của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, là thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI), đồng thời là thành viên chính thức của Hiệp hội sân bay quốc tế khu vực Châu Á -Thái Bình Dương (ACI).

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam (VAAST) luôn là một nhân tố tích cực, đồng hành cùng ngành Hàng không Việt Nam trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Là một Hội nghề nghiệp, với mục đích là tập hợp các tổ chức và công dân Việt Nam trong và ngoài nước, hoạt động trong lĩnh vực Hàng không để duy trì và phát triển ngành Hàng không ở Việt Nam, nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của các hội viên nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của đất nước, hội nhập với các tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực Hàng không của khu vực và thế giới.