Thông tin liên hệ

HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 121 Đường Nguyễn Sơn, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam. (Phòng 211 nhà A6, Trụ sở Đoàn bay 919, TCTy HKVN).

Điện thoại Văn phòng hội: 024 3872 6335

Email: vanphonghoikhcnhkvn@gmail.com

Website: http://hoikhcnhangkhongvn.com/